Aplică la ediția de toamnă a Internship Cluj 2017!

Stagiile de internship au loc în perioada 9 noiembrie 2017-31 ianuarie 2018.

FirmaDomeniul de internshipActivități în care vei fi implicat/ăCerințe
AuchanResurse umane
(Auchan Iulius Mall)
• Participarea la activități de recrutare:
• Sortare CV-uri, organizare de interviuri de selecție;
• Arhivare dosare de personal;
• Observarea procesului angajare - semnare documente de către angajat (contract de muncă, fișa postului);
• Observare planning semestrial de formări de personal.
• Cunoștințe de operare pe calculator.
• Entuziasm și determinare.
AuchanResurse umane
(Auchan Iris)
• Participarea la activități de recrutare:
• Sortare CV-uri, organizare de interviuri de selecție;
• Arhivare dosare de personal;
• Observarea procesului angajare - semnare documente de către angajat (contract de muncă, fișa postului);
• Observare planning semestrial de formări de personal.
• Cunoștințe de operare pe calculator.
• Entuziasm și determinare.
SiglaCompexitAutorulantewebsiteVânzări / logistică (consultant vânzări / logistică)• Promovarea mașinilor pe site-urile agreate.
• Activități de marketing (fotografierea mașinilor disponibile, inventarierea și promovarea caracteristicilor).
• Elaborarea de oferte.
Studentul / studenta trebuie să fie comunicativ/ă, dornic/ă de acumulare de informații, deschis/ă la nou, perseverent/ă, să aibă permis de conducere B (cu experiență). Studiile în autovehicule rutiere reprezintă un avantaj.
compexitConsultant vânzări (Skoda)• Acordare de sprijin pentru redactare acte și dosare în scopul vânzării de mașini;
• Participare la procesul de vânzare (identificare nevoi, ofertare, finanțare, livrare).
Studentul / studenta trebuie să fie comunicativ/ă, organizat/ă, dornic/ă de acumulare de informații, deschis/ă la nou, perseverent/ă. Trebuie să aibă cunoștințe de operare PC și, preferabil, să aibă permis de conducere (cu experiență).
compexitConsultant în asigurări auto• Acordare de sprijin pentru redactare de acte și dosare pentru întocmirea de asigurări auto.Studentul / studenta trebuie să fie comunicativ/ă, organizat/ă, dornic/ă de acumulare de informații, deschis/ă la nou, perseverent/ă. Trebuie să aibă cunoștințe de operare PC, atenție la detalii, acuratețe în lucrul cu date și rapoarte; precum și aptitudini pentru lucrul cu cifrele, capacitate de analiză, sinteză și interpretare.
compexitDisponent departament Tinichigerie-Vopsitorie• Acordarea de sprijin șefului de atelier pentru redactarea de suplimente;
• Preluarea si predarea autoturismelor clienților;
• Întocmirea devizelor aferente fiecărei reparații efectuate în service.
• Studii tehnice (Construcții de mașini, Mecanică sau Autovehicule rutiere);
• Ordonat, perseverent, dornic să învețe;
• Cunoștințe de operare pe calculator.
Contabilitate• Evidența contabilă integrală precum și raportări interne către management;
• Colectează toate documentele contabile și le introduce la zi în sistem: facturi, extrase de cont, bonuri, deconturi de cheltuieli;
• Verifică încasările, proveniența lor și documentele suport aferente acelor încasări;
• Ține evidența analitică a cheltuielilor deductibile și nedeductibile din punct de vedere fiscal;
• Întocmește jurnalele de TVA și registrul jurnal;
• Întocmește și verifică jurnalele de vânzări și cumpărări;
• Verifică dacă documentele primite respectă cerințele impuse de lege și dacă sunt corecte;
• Verifică lunar corespondența soldurilor din balanța sintetică de verificare cu situațiile analitice a fiecărui cont și dacă apar diferențe, ia măsuri pentru corecție;
• Verifică, îndosariază şi arhivează documentele societăţii;
• Menține legătura cu autoritățile statului.
Studenți cu profil economic.
Daisler Wesite InternshipDesign de produsInternul va fi implicat în activitățile de design tehnic de produs, respectiv machetare, editare grafică.• Cunoașterea programelor Adobe Photoshop, Illustrator și Corel Draw (Opțional: Magento - for webshops).
• Cunoașterea unei limbi străine.
• Internii trebuie să fie dinamici, punctuali, serioși, deschiși și capabili să aibă contact direct cu clienții.
Construcții civile
(Internship plătit)
Calcul cantităților pentru devize; estimări de costuri pentru manopera lucrărilor.Studii în construcții civile (preferabil studenți în anul III și IV).
Achiziții
(Internship plătit)
Asistarea specialistului în achiziții în pregătirea contractelor și comenzilor de achiziții; urmărirea înregistrărilor în modulul MM/SAP; întocmirea și plasarea comenzilor către furnizori; urmărirea livrărilor.Preferabil studenți de la FSEGA sau Business.
PR și comunicare
(Internship plătit)
Oferirea de sprijin în activitatea biroului de marketing și comunicare: monitorizarea presei pe domeniile infrastructură energetică, telecomunicații și construcții; sprijin în redactarea de speech-uri, articole despre companie și, în general, în tot ceea ce înseamnă partea de copywriting; monitorizarea canalelor de social media; sprijin în redactarea postărilor pentru social media; sprijin în organizarea de diferite evenimente.Preferabil studenți de la FSPAC (comunicare și PR) sau de la Studii Europene.
Telecom
(Internship plătit)
Oferirea de sprijin în întocmirea și eliberarea listelor de materiale; folosirea aplicațiilor specifice (SAP, Remedy).Studii în telecomunicații (preferabil studenți în anul III și IV).
Energetic
(Internship plătit)
Realizarea de analize în vederea participării la licitații; pregătirea ofertelor tehnice; pregătirea ofertelor comerciale.Preferabil studenți de la Inginerie electrică.
Contabilitate
(Internship plătit)
Inventarierea partenerilor în sistemul contabil (plăți și încasări); monitorizarea facturilor pentru plăți; arhivarea documentelor contabile.Studii economice.
Resurse umane
(Internship plătit)
Oferirea de sprijin în implementarea unui soft de HR - Charisma; introducerea bazei de date de personal în Charisma.Cunoașterea la nivel avansat a MS Office, în special Excel; atenție la detalii în administrarea unei baze de date de personal (preferabil studii economice sau tehnice).
Suport operaţiuni financiare - Contabilitate Clienţi (accounts receivable)Menţinerea relaţiei cu clienţii pe partea financiar-contabilă, cu următoarele sarcini:
• Analizarea informaţiilor primite de la clienţi.
• Interacţionarea în mod regulat cu clienţii prin mijloacele de comunicare disponibile (telefon, email, fax, poştă).
• Soluţionarea problemelor clienţilor referitoare la conturile acestora.
• Oferirea de suport în evaluarea riscului prin auditarea conturilor noi.
• Procesarea comenzilor aflate în aşteptare.
• Cunoaşterea la nivel avansat a uneia dintre următoarele limbi: Engleză, Franceză, Germană, Italiană sau Spaniolă.
• Abilităţi foarte bune de comunicare.
• Studiile economice reprezintă un avantaj.
• Aptitudini de relaţionare interpersonală şi capacitate de muncă în echipă.
• Cunoştinţe practice privind pachetul MS Office.
Suport operaţiuni financiare - Contabilitate Furnizori (accounts payable)Menţinerea relaţiei cu furnizorii pe partea financiar-contabilă, cu următoarele sarcini:
• Analizarea informaţiilor primite de la furnizori.
• Verificarea recepţionării produselor facturate.
• Introducerea în sistem şi procesarea facturilor pentru plată, la timp, pentru a respecta scadenţarul facturilor.
• Oferă suport în investigarea discrepanţelor de preţ şi cantitate.
• Oferă suport în efectuarea reconcilierii soldurilor la nivelul fiecărui furnizor.
• Introducerea şi alocarea tuturor sumelor primite conform avizului de plată al clientului.
• Reglementarea situaţiei plăţilor nealocate din sistem.
• Arhivarea de documente.
• Cunoaşterea la nivel avansat a uneia dintre următoarele limbi: Engleză, Franceză sau Germană.
• Studiile economice reprezintă un avantaj.
• Abilităţi foarte bune de organizare şi atenţie la detalii.
• Cunoştinţe practice de utilizare PC şi a pachetului MS Office.
• Capacitate de muncă în echipă.
Suport operaţiuni financiare - alocare numerar (cash application)Menținerea relației cu clienții pe partea financiar-contabilă, cu următoarele sarcini:
• Primirea numerarului sub forma cecurilor sau al transferurilor bancare;
• Procesarea numerarului în sistemul intern;
• Colaborarea cu celelalte echipe pentru alocarea numerarului;
• Menţinerea legăturii cu clienţii prin e-mail.
• Cunoaşterea la nivel avansat a uneia dintre următoarele limbi: Engleză, Italiană, Spaniolă sau Germană.
• Studiile economice reprezintă un avantaj.
• Abilităţi foarte bune de organizare şi atenţie la detalii.
• Cunoştinţe practice de utilizare PC şi a pachetului MS Office.
• Capacitate de muncă în echipă.
Suport operaţiuni vânzări - sisteme de gestionare a datelor (data management system)Internul / interna va fi responsabil/ă de a realiza eficient crearea şi actualizarea prețurilor pentru diferite produse, precum și a prețurilor de bază ale clienților cu următoarele sarcini: inițierea, configurarea, mentenanţa tuturor datelor produselor clienților; inițierea, configurarea, mentenanţa tuturor prețurilor de bază ale clienților conform cerințelor interne; realizarea de rapoarte în legătură cu anumiţi clienți și prețurile acestora, la cererea angajaților din departamentul de vânzări. • Cunoaşterea la nivel avansat a limbii Engleze.
• Studiile economice reprezintă un avantaj.
• Abilităţi foarte bune de organizare şi atenţie la detalii.
• Cunoştinţe practice de utilizare PC şi a pachetului MS Office.
• Capacitate de muncă în echipă.
Suport operaţiuni comerț online și marketing (e-web support)Internul / interna va fi responsabil/ă de a realiza eficient crearea şi actualizarea online a profilurilor clienţilor cu următoarele sarcini: setarea datelor utilizatorului şi ale clientului, prin crearea online a numelor şi a prenumelor clienţilor, a adreselor, a numerelor de telefon şi a adreselor de e-mail; resetarea parolei şi a numelui utilizatorului. • Cunoaşterea la nivel avansat a uneia dintre următoarele limbi: Engleză sau Italiană.
• Studiile economice reprezintă un avantaj.
• Abilităţi foarte bune de organizare şi atenţie la detalii.
• Cunoştinţe practice de utilizare PC şi a pachetului MS Office.
• Capacitate de muncă în echipă.
Suport operaţiuni comerț online și marketing (master data management)Internul / interna va fi responsabil/ă de a realiza eficient crearea şi actualizarea diferitelor articole de produse: adăugarea de informaţii pentru produsele companiei, vândute online; verificarea descrierii produselor care sunt deja online să nu aibă greşeli de ortografie, informaţii greşite sau poze incorecte; rescrierea informaţiei în așa fel încât să fie uşor de înţeles de către client şi să scoată cât mai bine în evidenţă calităţile produsului; uniformizarea conţinutului între produsele din aceeaşi categorie. • Cunoaşterea la nivel avansat a limbii italiene.
• Studiile economice reprezintă un avantaj.
• Abilităţi foarte bune de organizare şi atenţie la detalii.
• Cunoştinţe practice de utilizare PC şi a pachetului MS Office.
• Capacitate de muncă în echipă.
Administrativ (asistent manager)• Contabilitate primară.
• Păstrarea evidenței și a ordinii fluxului de documente din companie.
• Monitorizarea corespondenței.
• Întocmirea de documente administrative.
• Prelucrarea și introducerea comenzilor clienților;
• Programarea întâlnirilor cu clienți / partneri și întâmpinarea acestora la sosire.
• O persoană dornică de muncă, pozitivă și motivată să învețe lucruri noi.
• O persoană deschisă, cu abilități foarte bune de comunicare.
Marketing (video-editing)Asistă specialistul de marketing în activitățile acestuia, fiind responsabil mai ales de editarea video a materialelor de marketing și de întreținerea canalului de Youtube al companiei.Cunoștințe excelente de limba engleză (în special termeni tehnici), cunoștințe de bază de programe de editare grafică și video. Constituie avantaj și cunoașterea altor limbi străine.
vrdcAdministrativ
(manager assistant)
•Sprijin administrativ oferit Managing Partner pentru sarcinile de management și buna funcționare a clinicii.
• Managementul pacienților la recepție.
• Arhivarea documentelor firmei.
• Introducere de date în baza de date electronică a clinicii.
• Urmărirea procedurilor din Manualul Managementului Calității.
• Actualizarea paginii de Facebook a clinicii.
• Limba engleză - nivel excelent.
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.
Studiile în management, administrație și / sau PR reprezintă un avantaj.

 

Follow or contact us: