UPDATE: Următoarea ediție a Internship Cluj (a 24-a) va avea loc în primăvara 2019!

Urmărește-ne pe Facebook pentru ultimele noutăți: Fundația Danis sau Internship Cluj.

Aplică AICI la ediția de toamnă a Internship Cluj 2018, până în 30 octombrie, cel târziu!

Aplicațiile pentru program se fac EXCLUSIV prin intermediul acestui website, folosind formularul de înscriere de la „ÎNSCRIE-TE”. Orice aplicație trimisă direct către firme sau organizații NU va fi luată în considerare, pentru că ai picat primul test – de citit cu atenție cerințele programului ;).

Stagiile de internship încep în 19 noiembrie 2018 – durata lor apare în descrierea fiecărui stagiu.

FirmaDomeniul și condițiile internshipului Responsabilitățile generale ale internuluiCriterii de selecție
Proiectare în arhitectură

Durată: 4 luni
Număr de ore: 240-280
Valoarea indemnizației: conform legii privind internshipul.
Pentru o cât mai bună înțelegere a provocării de a fi arhitect în anul 2018, în timpul stagiului, în funcție de nivelul de cunoștințe al internului / internei, acesta/aceasta va fi implicat/ă în următoarele activități:
• proiecte de arhitectură pe platforma ArchiCAD 20/21;
• mobilarea spațiilor proiectate;
• modelare 3D;
• vizite la șantierele în derulare ale proiectelor noastre;
• aplicații practice;
• participare la sedințele operative ale proiectelor;
• interacțiune cu alte specialități de proiectare - rezistență construcții și instalații;
• poate asista la întâlnirile cu clienții pentru proiectele în derulare.
Internul / interna trebuie să aibă:
• cunoștințe practice de utilizare ArchiCAD și MS Office;
• capacitate de culegere și organizare a informației;
• dorința de a acumula informații;
• capacitate de muncă în echipă;
• abilități bune de organizare;
• abilități de comunicare;
• atenție la detalii.
APLICĂ AICI!

Citește mai multe despre ArhiPro aici.
AuchanComercial (Auchan Iulius Mall)
Durată: 4 luni
Număr de ore: 240-280
Valoarea indemnizației: conform legii privind internshipul.
Internul/interna va fi implicat/ă în următoarele activități:
• Asigură organizarea produselor și pregătirea acestora pentru vânzare din zona comercială în care este alocat;
• Respectă structura gamei și asigură cantitatea necesară de marfă astfel încât să întâmpine nevoile clienților;
• Calculează și stabilește prețul produselor destinate vânzării;
• Se implică și soluționează eficient situațiile neprevăzute care se pot ivi în activitatea sa;
• Organizează și gestionează activitatea echipei.
Studenți interesați să învețe:
• Specificul activității comerciale în retail;
• Despre departamentele organizației, procesele sale și interdependența lor;
• Dezvoltarea cunoștințelor comerciale și a spiritului antreprenorial;
• Să-și seteze obiective și să ia decizii pentru a le atinge;
• Să se formeze într-un mediu dinamic cu perspective reale de evoluție.
APLICĂ AICI!

Citește mai multe despre Auchan Romania aici.
Fleet services - rent a car

Durată: 4 luni
Număr de ore: 240-280
Valoarea indemnizației: conform legii privind internshipul.
Internul se va ocupa de:
• Predarea și preluarea mașinilor de la clienți;
• Deplasări urbane între diferite locații, manipulare mașini;
• Redactarea și completarea documentelor draft, de rent a car, pentru clienți;
• Interacțiunea cu celelalte departamente în probleme privind serviciul de rent a car și car sharing;
• Relaționarea cu clienții.
Internul trebuie să fie comunicativ, dornic de acumulare de informații, deschis la nou, ordonat, perseverent, să aibă permis de conducere B (cu experiență) și cunoștințe de operare pe calculator.
Disponibilitate pentru un program flexibil (după ora 17.00 și posibil în week-end).
APLICĂ AICI!

Citește mai multe despre Compexit Fleet Services aici.
Contabilitate

Durată: 4 luni
Număr de ore: 240
Valoarea indemnizației: conform legii privind internshipul.
• Evidența contabilă integrală, precum și raportări interne către management;
• Colectează toate documentele contabile și le introduce la zi în sistem: facturi, extrase de cont, bonuri, deconturi de cheltuieli;
• Verifică încasările, proveniența lor și documentele suport aferente acelor încasări;
• Ține evidența analitică a cheltuielilor deductibile și nedeductibile din punct de vedere fiscal;
• Întocmește jurnalele de TVA și registrul jurnal;
• Întocmește și verifică jurnalele de vânzări și cumpărări;
• Verifică dacă documentele primite respectă cerințele impuse de lege și dacă sunt corecte;
• Verifică lunar corespondența soldurilor din balanța sintetică de verificare cu situațiile analitice a fiecărui cont și dacă apar diferențe, ia măsuri pentru corecție;
• Verifică, îndosariază şi arhivează documentele societăţii;
• Menține legătura cu autoritățile statului.
Studenți cu profil economic.
APLICĂ AICI!

Citește mai multe despre Conta Cluj (Moldovan & Partners) aici.
Consultanță și evaluare clădiri sustenabile

Durată: 2 luni
Număr de ore: 160
Valoarea indemnizației: conform legii privind internshipul.
• Realizarea de studii necesare certificării clădirilor sustenabile, pe baza modelelor deja dezvoltate.
• Actualizarea/îmbunătățirea modelelor de studii.
• Realizarea de documente suport: scrisori, ghiduri.
• Organizarea și analiza documentației.
Internul va învăța cum ar trebui să se proiecteze, construiască și opereze o clădire a viitorului. Va avea acces și va contribui direct la proiecte diverse, complexe și de impact. Programul e flexibil, putând lucra oricând de oriunde.
Cerințe obligatorii:
• Interes pentru clădiri sustenabile ("verzi");
• Înțelegerea de texte (citit) în engleză: foarte bine;
• Atenție la detalii.
Ar fi un plus:
• Limba franceză, nivel mediu (înțelegere de texte);
• Ușurință de lucru în Excel / suita google docs & drive;
• Student la construcții, instalații sau arhitectură.

APLICĂ AICI!

Citește mai multe despre Minimit aici.
Asigurări

Durată: 4 luni
Număr de ore: 240
Valoarea indemnizației: conform legii privind internshipul.
Internul va fi implicat în activități de birou, precum:
• Emiterea și arhivarea ofertelor de asigurare;
• Emiterea, înregistrarea în sistemul de gestiune, organizarea documentelor aferente și verificarea polițelor de asigurare;
• Conceperea bazei de date lunare care cuprinde scadențele la plată și expirarea polițelor de asigurare;
• Comunicarea cu clienții pentru a-i informa despre starea asigurărilor (plata ratelor, date de expirare);
• Predarea polițelor emise, a copiilor de documente necesare pentru Rogrup, precum și a încasărilor angajatului Rogrup desemnat să înregistreze plățile clienților.
Studenți cu profil economic.
APLICĂ AICI!

Citește mai multe despre RoGrup Broker aici.
Communication & Marketing

Durată: 2 luni
Număr de ore: 160
Valoarea indemnizației: conform legii privind internshipul.
• Cercetare de piață pentru un domeniu de servicii care se dezvoltă foarte rapid;
• Creare de focus grup-uri și chestionare;
• Comunicări periodice (Social Media);
• Lucru la proiecte creative alături de specialiști: animații promoționale, materiale instrucționale.
• Studentul cunoaște tehnologii web, a lucrat de unul singur sau asistat la diferite proiecte tip website, blog sau similar;
• Abilități foarte bune de limba engleză (preferabil dovedite printr-un certificat TOEFL, Cambridge sau similar) sau orice altă limbă de circulație internațională: franceză, germană, chineză, arabă;
• Abilități de lucru în echipă, dovedite prin voluntariat, sport etc.
APLICĂ AICI!

Citește mai multe despre Simbound aici.

 

Follow or contact us: