Ghid de bune practici pentru programul Internship Cluj

Principiile de organizare a unor internshipuri de calitate, transparente și echitabile aplicate în cadrul programului Internship Cluj sunt inspirate de principii de internship și coduri de bune practici din Marea Britanie și Germania (Gateways to the Professions Collaborative Forum – Marea Britanie, coaliția Fair Company a 1500 de companii germane și organizația de tineret a German Federation of Trade Unions – GDB-Jugend).
Principiile au fost prezentate și analizate în cadrul întâlnirii cu membri ai comunității de business din Cluj-Napoca, care a avut loc la Primăria Cluj-Napoca, 16 aprilie 2013.
1. Pregătirea stagiilor de internship: înainte de a începe recrutarea studenților interni, organizația gazdă trebuie să stabilească numărul de locuri de internship, durata acestora, tipurile de activități în care vor fi implicați internii, abilitățile pe care și le pot dezvolta în cadrul organizației, persoanele responsabile de supervizarea studenților, procedurile de recrutare, selecție, orientare, training, monitorizare, supervizare, evaluare a internilor și cele de recunoaștere a stagiilor realizate de interni.
2. Durata internshipurilor neplătite: un internship neplătit se recomandă să fie de cel puțin șase săptămâni, dar nu mai mult de trei luni.
3. Procedurile de promovare a locurilor de internship şi de recrutare ale internilor sunt clare, riguroase şi transparente, astfel încât se asigură acces egal, corect și transparent la locurile de internship tuturor studenților interesați.
4. În cazul stagiilor de internship care depăşesc trei luni se recomandă plata internilor cel puţin cu salariul minim pe economie.
5. Organizaţia gazdă trebuie să deconteze cheltuielile internilor legate de îndeplinirea responsabilităţilor, sarcinilor de lucru.
6. Orientare și training: înainte de începerea stagiilor, studenții interni beneficiază de orientare în organizație, primind informații relevante despre aceasta și despre echipa din care vor face parte, despre regulile de protecția muncii, securitate și confidențialitate, despre procedurile și politicile organizației, precum și despre locurile de muncă propriu-zise. De asemenea, dacă este cazul, internii beneficiază de traininguri specifice responsabilităților și sarcinilor de muncă pe care le primesc.
7. Supervizare și monitorizare: organizațiile gazdă trebuie să stabilească persoanele responsabile cu oferirea de sprijin și feedback regulat internilor pentru munca pe care o desfășoară, dar și pentru comportamentul și relațiile lor cu colegii de echipă; precum și cu evaluarea performanței internilor și a stadiului de atingere a obiectivelor de învățare ale acestora.
8. Certificare, referințe și feedback: la finalul stagiilor, se recomandă ca studenţii să primească certificate care să ateste stagiul urmat, iar dacă performanţele internilor sunt foarte bune sau excepţionale organizaţiile pot oferi și scrisori de recomandare. De asemenea, se recomandă ca internii să își exprime părerea despre calitatea stagiului de internship prin interviuri sau prin chestionare de feedback.
9. Conduită exemplară: internii trebuie să aibă o conduită exemplară în cadrul firmei gazdă (să respecte confidențialitatea informațiilor, să fie punctuali, etici, să respecte normele interne din organizația gazdă inclusiv codul vestimentar, să facă o muncă de calitate etc.), în concordanţă cu cerinţele firmei participante și a organizatorilor programului.
Follow or contact us: